مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

پژوهش ها

اقامتگاههای مکمل

کتاب هتل ها و ریزورت ها

شهرکهای تعطیلاتی مراکزی هستند اقامتی که معمولاً به صورت مجموعه‌های تفریحی مستقل با شرایط گسترده برای ورزش و تفریح در یک فضای طبیعی یا مصنوعی، طراحی می‌شوند. این اقامتگاهها معمولاً مجموعه‌ای از واحدهای کوچک، گروه بندی شده در اطراف کانونهای تفریحی یا پراکنده در سطح زمین محوطه می‌باشند. معمولاً بیشتر واحدهای این مجموعه‌ها خانوادگی‌اند که هرکدام، از یک نشیمن قابل تبدیل، اتاق خواب، حمام و دوش و آشپزخانه تشکیل می‌شوند و امکان تأمین غذای شخصی، همراه با حق انتخاب استفاده از رستوران مجموعه وجود دارد.

وسعت تدارکات هتل - تعداد اتاقها: توزیع و تراکم

کتاب هتل ها و ریزورت ها

در سال 1991 در سطح دنیا در حدود 000،312، 11 اتاق در هتل‌ها و موسسه‌های مشابه وجود داشت، که افزایشی 4/30 درصدی در طول 10 سال از 1981 داشته است. (شكل 1-2)
در محدوده های توریستی در حال توسعه، تعداد فضاهای تختها، راهنمای مفیدتری برای تعیین تراکم کلی تعداد توریستها می‌باشد و انواع دیگر اقامتگاهها را نیز شامل می‌شود (آپارتمانهای اجاره‌ای، ویلاها و محوطه‌های کمپ و غیره).

تعاریف و استانداردها: هتلها

کتاب هتل ها و ریزورت ها

در بیشتر کشورها «هتل» به عنوان یک موسسه عمومی تعریف می‌شود که به مسافرین و مراجعین موقت در مقابل دریافت هزینه، دو خدمت اصلی را ارائه می‌کند: جا و غذا.
تعریف دقیق (صریح) از اینکه هتل از چه چیزهایی تشکیل شده و شرایط ثبت و درجه بندی هتل چگونه است در بیش از صد سیستم دسته بندی در سرتاسر جهان توسط آژانسهای دولتی یا نمایندگیها، تنظیم شده است.
سیستمهای ملی طبقه بندی هتل در هر دو زمینه دامنه دسته‌بندیها و روشهای نامگذاری (حروف، ارقام، ستاره‌ها، القاب و سایر نشانه ها) متنوعند و ممکن است اجباری یا اختیاری باشند. (به بخش 1-1-6 مراجعه شود)

وسعت تدارکات هتل - انواع فضاهای اقامتی مورد استفاده

کتاب هتل ها و ریزورت ها

هتلها تنها نوع مورد استفاده از انواع فضاهای اقامتی توسط توریستها، مسافران و مراجعین موقت نیستند. در اروپا حدود 75 درصد توریستهای داخلی (کسانی که در کشور خود سفر می‌کنند یا تعطیلات را می‌گذرانند) در منزل دوستان و خویشاوندان خود مستقر می‌شوند، از مجموعه های کاروان یا کمپ استفاده می‌کنند یا خانه و آپارتمان اجاره می‌کنند. در بسیاری از مجموعه‌های تفریحی نسبت زیادی از مراجعین، صاحب خانه دوم خود در آنجا هستند، یا از شرایط مالکیت مشترک زمانی استفاده می‌کنند.

صفحه‌ها