مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

تماس

 
دفتر مرکزی

تهران، خیابان ملاصدرا، بین کردستان و شیرازی، پلاک ۵۵، طبقه دوم غرببی
تلفن: 88045638

کدپستی: 19916146‬‫‪95