مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

کارخانه گرانول

کارخانه گرانول
کارفرما: 
شرکت یکتا گرانول میبد
موقعیت: 
ميبد - يزد
تاریخ طراحی: 
1391
وضعیت پروژه: 
در حال اجرا
مشخصات: 
  • زیربنای سایت : 000 400 مترمربع
    شامل: سالن های تولید، ساختمان های اداری، مهمانسرا، تحقیق و توسعه، منابع آب و مجموعه ورودی جمعاً 000 42 مترمربع
  • برآورد هزینه : 000 000 000 220 ریال