مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

کارخانه پلاستیران

کارخانه پلاستیران
کارفرما: 
شرکت پلاستیران
موقعیت: 
شهر صنعتی قزوین
تاریخ طراحی: 
1369
وضعیت پروژه: 
طراحی تا پایان مرحله دوم
مشخصات: 
  • برآورد هزینه: 1،500،000،000 ریال(1369)
  • زیر بنای کل : 10000 متر مربع
    (شامل سالنهای تولید و مونتاژ قطعات پلاستیکی)