مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

کارخانه نساجی یزدباف

کارخانه نساجی یزدباف
کارفرما: 
شرکت یزد باف
موقعیت: 
یزد
تاریخ طراحی: 
1364
وضعیت پروژه: 
خاتمه یافته در سال 1369
مشخصات: 
  • برآورد هزینه: 2،000،000،000 ریال(1364)
  • زیر بنای کل : 70000 مترمربع
    (شامل سالن های ریسندگی ، بافندگی ، رنگرزی و تکمیل)