مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

کارخانه کرپ ناز

کارخانه کرپ ناز
کارفرما: 
شرکت کرپ ناز
موقعیت: 
کرمانشاه
تاریخ طراحی: 
1367
وضعیت پروژه: 
خاتمه یافته
مشخصات: 
  • برآورد هزینه: 32،000،000،000 ریال(1367)
  • زیر بنای کل : 50000 متر مربع
    (شامل سالن تکسچرایزینگ ، سالن بافندگی ، سالن رنگرزی و تکمیل)