مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

هتل اوین پارسیان

هتل اوین پارسیان
کارفرما: 
شرکت موج سیاحت
موقعیت: 
تهران
تاریخ طراحی: 
1384
وضعیت پروژه: 
خاتمه یافته در 1387
مشخصات: 
  • 4 ستاره
  • برآورد هزینه: 64،000،000،000 ریال
  • 15800 متر مربع
  • 153 اتاق
  • 3 رستوران
  • سالن اجتماعات
  • تاسیسات کنفرانس