مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

مجتمع پذیرایی - اقامتی لارستان - لار

Larestan Hotel & Ballrooms - Lar
کارفرما: 
موسسه خیریه منیری لارستان
موقعیت: 
لار
تاریخ طراحی: 
1392
مشخصات: 
  • زیربنای ساخت : 10000 متر مربع
  • 32 اطاق و سوییت - 2 رستوران
  • سالن های جشن - فضاهای جانبی و کلیه فضاهای پشتیبانی و خدماتی مورد نظر
  • برآورد هزینه ساخت : 000 000 000 240 ریال
خدمات انجام شده: